top of page

Ažurirana web stranica Kriminalističkih tema

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sisgurnosne studije je objavio ažuriranu i redizajniranu višejezičnu stranicu časopisa Kriminalističke teme na adresi: http://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt


Na stranici se nalaze svi članci i svi brojevi dosadašnjih izdanja časopisa kao i ažurirane informacije o Redkaciji časopisa, te sve relevante informacije za autore i recenzente.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
bottom of page