Konkurentski postupci
Direktne nabavke

13.10.2020

Odluka o izboru ponuđača dodjeli ugovora - kompjuterska oprema

14.7.2020

Odluka o dodjeli ugovora - VOIP centrala

3.6.2020

Odluka o dodjeli ugovora - Usluge osiguranja

11.2.2020

Odluka o dodjeli ugovora - Mobilna telefonija

7.2.2020

Odluka o poništenju izbora ponuđača - Usluge štampanja

1 / 1

Please reload

17.11.2020

Odluka o izboru i dodjeli Ugovora - Izdaci za obrasce i papir - stampanje diploma i vinjeta

17.11.2020

Odluka o izboru i dodjeli Ugovora - Oprema za prijenos podataka i glasa - Konferencijska kamera i stabilizatori

17.11.2020

Odluka o izboru i dodjeli Ugovora - Oprema za prijenos podataka i glasa - Zvučnici 2.1

9.9.2020

Odluka o izboru i dodjeli Ugovora - Iskaznice za studente i zaposlene

9.9.2020

Odluka o izboru i dodjeli Ugovora - Iznajmljivanje atletske staze