top of page

Preuzimanje / Download

Čitajte na mreži - I dio / II dio / III dio

Read on line - Part I / Part II

KONTROLA_KRIMINALITETA_–_PRAVNI,_KRIMINO
COMPENDIUM_ON_CRIMINOLOGY_AND_CRIMINAL_J

Odabrane teme iz socijalne patologije

Međunarodna krivičnopravna i policijska saradnja

SUKCESIJA U MEĐUNARODNOM PRAVU

SUKCESIJA SFRJ

Transnacionalno krivično pravo

Post Festum

Post Festum - English version

PUTNICI U SIRIJU - TRAVELERS TO SYRIA

Sirija

Praktikum za krizni menadžment

bottom of page