top of page

Terorizam i teroristi – šta znamo i kako dalje?

Sarajevo, 6. i  7. oktobar 2016. godine

U okviru XVI Dana kriminalističkih nauka, a u povodu obilježavanja Dana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakultet organizuje multidisciplinarnu međunarodnu konferenciju na temu „Terorizam i teroristi: šta znamo i kako dalje“.

 

Konferencija će okupiti izlagače, predstavnike akademske zajednice, agencija za provedbu zakona, sistema krivičnog pravosuđa, privatnih zaštitarskih firmi, i nevladinog sektora iz cijelog regiona. Na konferenciji će se raspravljati o kriminalističkim, kriminološkim, sigurnosnim, pravnim, viktimološkim, sociološkim, psihološkim i drugim aspektima terorizma i teroristima.

 

Po uzoru na druge velike konferencije, izlaganja će biti organizovana kao plenarne sesije, paralelne sesije i poster sesije. Zainteresovani izlagači se prijavljuju na paralelne i poster sesije, a izlagače u plenarnim sesijama će odrediti Naučni i programski odbor konferencije.

 

Kontakt: konferencija@fkn.unsa.ba

Partner konferencije:

bottom of page