top of page

Permanentnim promicanjem organiziranosti i odgovornosti Fakultet iskazuje svoju javnu odgovornost i doprinosi socio-kulturnoj tranziciji u društvo znanja. Fakultet njeguje viziju dinamičnog visokoškolskog znanja koje sistemski i organizirano potiče mobilnost i razvijanje istraživačkog rada te omogućuje izražaj talenta i poduzetničke energije svakog pojedinca bilo nastavnika, saradnika ili samih studenata. Misija Fakulteta se prvenstveno ogleda u aktivnom učešću u razvoju Bosne i Hercegovine u cjelini, naročito Kantona Sarajevo kao osnivača i finansijera aktivnosti Fakulteta, poticanjem naučno-istraživačke i obrazovne djelatnosti iz domena kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija. Obrazovna i naučno-istraživačka djelatnost Fakulteta imaju za cilj unapređenje svih nivoa visokoškolskog i cjeloživotnog obrazovanja i poticanja razvoja društva u cjelini utemeljenog na znanju. Ova misija uključuje i adekvatan i ekonomski održiv ustroj i izvedbu akademskih studija dodiplomskog i postdiplomskog nivoa koji će imati svoju upotrebnu vrijednost u svakodnevnom životu.

 

Naš Fakultet je obrazovna i znanstvena institucija s jasnim istraživačkim profilom usmjerenim na održivi razvitak koji provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje utemeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. Aktivnom saradnjom s društvenom zajednicom, partnerstvima za razvitak te zajednice, uključenošću u evropski istraživački prostor i evropski prostor visokog obrazovanja, najvišim nivooom organiziranosti i odgovornosti, Fakultet iskazuje svoju javnu odgovornost i doprinosi socio-kulturnoj tranziciji u društvu znanja.

 

Upravo stoga, ove godine smo odlučili da našu tradicionalnu manisfestaciju „Dani kriminalističkih nauka“ pretvorimo u „dane“, i da na nekoliko okruglih stolova u cijeloj Bosni i Hercegovini, napravimo uvod u finalnu konferenciju koja bi se održala na Dan osnovanja Fakulteta 04.10.2015. godine u Sarajevu. Kao instituicija koja je u posljednjih dvadeset godina bila jedan od lidera međunarodne saradnje ali i saradnje unutar BIH, pez predrasuda i straha od nepoznatog, mi i ovaj put sa zadovoljstvom želimo podijeliti svoju tradiciju sa nšim partnerskim intsitucijama. Tako će sa našim XV Danima kriminalističkih nauka, ova postati manifestacija postati permanetna aktivnost u cilju unaprijeđenja kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija. Naslov finalne konferencije, kojom ćemo ove 2015. godine proslaviti naše Dane, nosi naziv: „Kriminalistika i kriminologija u funkciji upravljanja kvalitetom sistema sigurnosti“.

 

Simbolički rečeno, željeli smo naslovom ukazati i na našu prvu konferenciju održanu u martu 2001. godine, kojom smo nagovjestili dolazak kriminalista u složeni sistem službi za provedbu zakona u BIH. („Mjesto i uloga kriminalističke profesije u savremenim sigurnosnim uslovima“). Naš cilj je nastaviti tradiciju etabliranja kriminalističke profesije i precizno upućivanje na neophodnost percipiranja kriminalsta, kriminologa i diplomanata sigurnosnih studija uopšte, kao osovine savremenih službi za provedbu zakona u BIH. Kao što je nagovješteno da se ponosimo svojom otvorenošću i spremnosti na saradnju,s jedne strane, moram napomenuti da se jednako ponosimo i svojom tvrdoglavošću da istrajemo u nakani etabliranja kriminalista, kriminologa i diplomanata sigurnosnih studija u sistem sigurnosti BIH, barem onako kako je to bilo zamišljenio sada već davne 1993. godine. To je naš cilj, misija i stvarna vizija. Građani trebaju i čekaju naše diplomante, na nama je da im to omogućimo.

 

S poštovanjem,

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu već 21 godinu gradi svoju prepoznatljivost na tradiciji civilnog obrazovanja kriminalista, kriminologa i stručnjaka iz oblasti sigurnosnih studija. Osnovan je pod nazivom Fakultet kriminalističkih nauka, sada već davnog oktobra  1993. godine. U toku svog razvoja Fakultet je pratio i implementirao savremene standarde iz oblasti univerzitetskog obrazovanja., koji se u potpunosti oslanjaju na principe utvrđene dokumentima koji predstavljaju osnovu za stvaranje jedinstvenog područja visokog obrazovanja u Evropi (European Higher Education Area - EHEA) i Evropskog područja naučnog istraživanja (European Research Area - ERA). Upravo, u sklopu dinamičkog razvoja kriminalistike, kriminologije pa i sigurnosnih studija kao složene izvedenice pomenutih disciplina, Fakultet kriminalističkih nauka u toku 2007. godine mijenja naziv u Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, kako i danas egzistira kao punopravni član Univerziteta u Sarajevu. Ovako organiziran, Fakultet svoje ciljeve nastoji ostvarivati kroz proučavanje i razvoj disciplina koje su sistematizovane u tri samostalne ali i u velikoj mjeri srodne naučne oblasti: kriminalistika, kriminologija i sigurnosne studije.

bottom of page