top of page

Osnivanje i uspostava Fakulteta

 

Fakultet kriminalističkih nauka osnovan je 1993. godine, kao civilna institucija, čime je pokazano da se i tada slijedilo savremene standarde u formiranju stručnih profila za suprotstavljanje svim vidovima protivpravnih i društveno opasnih ponašanja. Fakultet kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu osnovan je u cilju univerzitetske edukacije stručnjaka, koji svoj doprinos u uspostavljanju i održavanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini trebaju ostvarivati u svim institucijama koje se nalaze u lancu borbe protiv asocijalnih i antisocijalnih ponašanja pojedinaca i grupa. Primarni ciljevi Fakulteta kriminalističkih nauka, kao članice Univerziteta u Sarajevu, jesu izvođenje nastavnog procesa za sticanje akademskih zvanja iz oblasti kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija, s jedne strane, odnosno razvijanje i realizacija naučno-istraživačkog rada, koji se tretira kao osnov i podloga svim nastavnim aktivnostima koje se izvode na ovoj univerzitetskoj instituciji, s druge strane. Navedena, kao i činjenica da je Fakultet kriminalističkih nauka zasigurno jedan od lidera permanentnim programima renomiranih gostujućih nastavnika, legitimira ga kao jednu od vodećih institucija u edukaciji stručnjaka pomenutih profila. Edukacioni procesi na Fakultetu kriminalističkih nauka razvijani su i razvijaju se kroz dodiplomske i postdiplomske programe kao i kroz program za sticanje doktorata nauka, a koji su temeljno oslonjeni na zakonsku osnovu o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo. Također, Fakultet je u svom razvoju pratio i implementirao savremene standarde iz oblasti univerzitetskog obrazovanja koji su se stvarali kao rezultat međunarodnih aktivnosti na ovom polju. Fakultet kriminalističkih nauka je od svog osnivanja kontinuirano i intenzivno razvijao svoj nastavni i naučno-istraživački opus, te je nakon višegodišnjeg akademskog djelovanja, dostigao stepen strategijskog planiranja svog razvoja, koji je rezultirao novim i inoviranim nastavnim planom i programom dodiplomskog studija. Pored razvoja prvog ciklusa akademske edukacije Fakultet kriminalističkih nauka je pred dovršetkom i inoviranih programa za magistarski i doktorski studij, koji će se u potpunosti oslanjati na principe utvrđene dokumentima koji predstavljaju osnovu za stvaranje jedinstvenog područja visokog obrazovanja u Evropi (European Higher Education Area - EHEA) i Evropskog područja naučnog istraživanja (European Research Area - ERA).

 

 

Svoje ciljeve nastoji ostvarivati kroz proučavanje i razvoj disciplina koje su sistematizovane u tri oblasti za koje je Fakultet kriminalističkih nauka Univerzitet u Sarajevo matičan: kriminalistika, kriminologija i sigurnosne studije.

Kriminalistika

Zasebna naučna oblast koncipirana prema osnovnim intencijama heurističke i silogističke koncepcije istraživanja protivpravnih ponašanja, implicira osnovne aktivnosti usmjerene ka idealu u spoznaji "istine". Radi se o aktivnostima otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivičnih djela, čime se stvaraju osnovne pretpostavke za primjenu odredbi materijalnog i procesnog krivičnog prava. 

Sigurnosne studije

Savremena sigurnosna zbilja s jedne strane i tranzicijski procesi s druge strane, obilježavaju aktuelni sigurnosni ambijent u našoj zemlji, regionu pa i cijeloj Istočnoj Evropi. Raspadi "militariziranih" koncepcija odbrane zasnovanih na percepciji državnih zaštitnih mehanizama kao "krutih političkih zaštitnih mehanizama" impliciraju novu filozofiju sigurnosne politike i pojedinih strategija uopće. Kao prvi odgovor savremene nauke o sigurnosti, zasigurno se nameće i nova koncepcija tzv. SIGURNOSNIH STUDIJA, putem kojih se artikuliraju različite naučne discipline koje imaju za cilj osvjetljavanje nekih segmenata života koje su u bliskoj historiji smatrane "tabu temama". Radi se o, teorijama i sistemima sigurnosti, obavještajnim sistemima, sistemima nacionalne, međunarodne, regionalne sigurnosti, kao i novim konceptima i filozofijama organizaciono-sigurnosnih nauka u pogledu razvijanja modela - privatne sigurnosti (private policing) kao izazova 21. stoljeća na planu sigurnosnih studija.

Kriminologija

U opšteprihvaćenom trodimenzionalnom sistemu nauka, koje se bave kriminalnim ponašanjima i kriminalitetom, kriminologija zauzima centralno mjesto. Veze koje kriminologija ostvaruje sa ostalim srodnim disciplinama nužna su pretpostavka za potpuno sagledavanje ovog društveno opasnog i protivpravnog fenomena. Predmeti (moduli) koji se svrstavaju u ovu oblast usmjereni su na proučavanje fenomenologije i etiologije kriminaliteta, položaja i uloge žrtve u kriminalnom aktu, mjestu i značaju ključnih instrumenata društva u suprotstavljanju kriminalitetu i proučavanju savremenih metoda naučnog istraživanja kriminalnog fenomena.

Katedre

Nastava na Fakultetu se organizuje kroz tri katedre:

  • Katedra za kriminologiju

  • Katedra za kriminalistiku

  • Katedra za sigurnosne studije

bottom of page