top of page

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

organizuje 17. tradicionalnu manifestaciju „Dani kriminalističkih nauka“ i međunarodnu naučnu konferenciju „Crimen, Forensis, Securitas – CFS 2017

 

Sarajevo, 5. i 6. oktobar 2017. godine
 

Organizacioni odbor

Naučni i programski odbor

Muamer Kavazović, doc. dr,  predsjednik 
Sandra Kobajica, MA, saradnica pri Katedri za kriminologiju, sekretarka
Članovi:
Admir Hadžikadunić, prof. dr,  prodekan za nastavu
Goran Kovačević, prof. dr,  prodekan za finansije
Almir Maljević, prof. dr, koordinator za međunarodnu saradnju
Nebojša Bojanić, prof. dr,  nastavnik pri Katedri za kriminalistiku
Alisabri Šabani, prof. dr, nastavnik pri Katedri za kriminologiju
Predrag Puharić, IT administrator
Mirela Mujović, predsjednica Asocijacije studenata Fakulteta

Elmedin Muratbegović, prof.  dr, Institut KKSS „CriminalEast“, predsjednik
Bakić Ermina,  Institut KKSS „CriminalEast“, sekretarka
Članovi:
Nedžad Korajlić, prof. dr, dekan
Jasmin Ahić, prof.  dr, prodekan za nauku
Marija Lučić-Čatić, prof. dr, šefica Katedre za kriminalistiku
Muhamed Budimlić, prof. dr, šef Katedre za kriminologiju
Lada Sadiković, prof. dr, šefica Katedre za sigurnosne studije
Sakib Softić, prof. dr, voditelj III ciklusa studija
Eldan Mujanović, prof. dr, glavni i odgovorni urednik „Kriminalističke teme“
Beba Ešrefa Rašidović, dr  sci, voditeljica Biblioteke 

bottom of page