top of page

Udruženje „Sportski klub Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije“ je udruženje koje promoviše i unapređuje sport, tjelesni i zdravstveni odgoj i rekreaciju svih studenata i uposlenika Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kroz rad svih sekcija udruženja i njenih članova.

 

Svaka aktivnost udruženja realizira se na multidisciplinaran način  kroz ciljane sportske, kulturne, odgojno - obrazovne sadržaje za studente i uposlenike Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, kao i za ostale članove Udruženja.

 

U okviru rada udruženja posebna pažnja se posvećuju vannastavnim aktivnostima studenata, u cilju poboljšanja kvaliteta provođenja slobodnog vremena.

Galerije fotografija

Zmaja od Bosne  br. 8, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, tel: +387 33 516 295, email: sportskiklub@fkn.unsa.ba
ID 4202238980000, Sparkasse Bank dd BiH 1994990038255749
Rješenje izdalo Ministarstvo pravde i uprave od 28.04.2016., br. 03-03-05-3486/16.

bottom of page