top of page

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANIDATA OMERA GABELE

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da će kandidat Omer Gabela, MA javno braniti doktorsku disertaciju na temu:

”Teorijsko - metodološki aspekti istraživanja genocida u Bosni i Hercegovini”.


Javna odbrana doktorske disertacije će se obaviti dana 29.05.2018. godine u 13:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8 - Amfiteatar postdiplomskog studija.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
bottom of page