top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

10.03.2021. godine u 12:00 sati (APDS)


KANDIDAT: mr. sc. Amjad Javdan


TEMA: ”RELIGIJSKI FUNDAMENTALIZAM – IDEOLOGIJA TERORIZMA“


KOMISIJA:

1. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku,

kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnonastavnoj oblasti

„Sigurnosne studije”, predsjednik;

2. Dr. Bakir Alispahić, doktor nauka odbrane i sigurnosti, vanredni profesor Fakulteta za

kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnonastavnoj

oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;

3. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za

kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnonastavnim

oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, član.


Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo

Comments


Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
bottom of page