top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidat Enes Bezdrob, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

”ANTROPOGENE PRETPOSTAVKE EKOLOŠKE SIGURNOSTI”.


U skladu sa Zaključkom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-13-1/20 od 04.06.2020. godine, stav 6. odbrana

doktorske disertacije će se obaviti bez prisustva publike, dana 23.02.2021. godine u 11:00 sati na Fakultetu za

kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar PDS.


U Sarajevu, 08.02.2021.

留言


Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
bottom of page